Đảng bộ Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

15-12-2022 09:27

 402 lượt xem

 402 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch 86-KH/ĐU, ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh;

Chiều ngày 09/12/2022, Đảng bộ công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV tổ chức Tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nghị quyết lãnh chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023; Trao tăng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Công tác đảng năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Vũ Trọng Tuấn – Bí thư Đảng bộ Công ty, đồng chí Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Về dự Hội nghị tổng kết có 201 đại biểu là các đồng chí ủy viên: Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, UBKT Đảng ủy, Ban Kiểm soát, các bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Công đoàn Công ty, Hội Cựu chiến binh Công ty; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc, Quản đốc, Trưởng các phòng ban, Đảng viên được Đảng ủy Công ty công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên được công nhận hình ảnh Người thợ mỏ – Người chiến sỹ năm 2022; đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trần Xuân Thang Phó bí thư Đảng uỷ Công ty trình bày phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 cùng với đó Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự các hoạt động nổi bật của Đảng bộ năm 2022 thay cho phần báo cáo tổng kết các mặt công tác do Bộ phận tham mưu giúp việc công tác Tuyên giáo, truyền thông thực hiện.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đảng viên, khen thưởng cho 07 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 tập thể chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tuyên dương khen thưởng 42 hình tấm gương “Người thợ mỏ – Người chiến sỹ” năm 2022; Tuyên dương 41 tấm gương học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 180 đảng viên xuất sắc năm 2022.

Công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và công nhân lao động ngày càng được tăng cường. Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt kịp thời các quy định mới của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Với mục tiêu thi đua “ An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả” cùng với truyền thồng “ Kỷ luật và đồng tâm “ của người thợ mỏ nói chung, công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV nói riêng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đồng chí Vũ Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đồng chí Vũ Văn Khẩn –  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đồng chí Trần Xuân Thang – Phó bí thư, thường trực Đảng bộ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Hội nghị tổng kết

Các chi bộ xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Truyền thông văn phòng

 403 lượt xem,  2