CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023, NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2024, THÔNG TƯ SỐ 01/2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

23-04-2024 11:07

Loading

Loading

Thực hiện Công văn số 1402/TKV-ĐT ngày 20/3/2024 của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện các quy định hiện hành về đấu thầu. Hiện nay, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đang thực hiện các dự án, hạng mục công trình và các gói thầu với số lượng lớn. Trong đó, công tác đấu thầu thực hiện qua mạng theo quy định hiện hành là bắt buộc với tất cả các gói thầu.

 

 

 

Để kịp thời cập nhật, bổ sung ngay kiến thức đấu thầu qua mạng theo Quy định của Luật số: 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023; Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 trong lĩnh vực công tác quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm thường xuyên của Công ty. Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đã mời  Lãnh đạo Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng nhận cho 58 học viên là các lãnh đạo, cán bộ nhân viên thuộc các phòng ban trong Công ty trong 02 ngày.

 

 

Thông qua lớp Tập huấn, các học viên được cập nhật bổ sung kiến thức mới về công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, được chia sẻ những kinh nghiệm và trao đổi các vướng mắc, tình huống thực tế trong quá trình làm công tác đấu thầu tại đơn vị nhằm nâng cao năng lực, củng cố kiến thức về công tác lựa chọn nhà thầu.

Loading