Thông báo 2976/TCS-TĐ mời chào hàng cạnh tranh tham gia nộp hồ sơ gói 07-ĐC 2024 lập đề án đóng cửa mỏ Khoáng sản than tại mỏ Khe Chàm II

02-04-2024 02:18

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading