ĐẢNG ỦY

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Vũ Trọng Tuấn Bí thư Đảng ủy
2 Trần Xuân Thang Phó bí thư thường trực đảng ủy
3 Phạm Quốc Việt Phó bí thư đảng ủy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
2 Phạm Quốc Việt UV HĐQT
3 Vũ Trọng Tuấn UV HĐQT
4 Mai Huy Giáp UV HĐQT
5 Trần Phương Nam UV HĐQT
6 Phạm Phú Mỹ Thư ký Công ty

BAN KIỂM SOÁT

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát
2 Dương Thu Phong Thành viên BKS
3 Lê Thị Kim Dung Thành viên BKS
4 Đào Thị My Thành viên BKS
5 Nguyễn Huy Hoàng Thành viên BKS

  BAN GIÁM ĐỐC

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Phạm Quốc Việt Giám đốc
2 Mai Huy Giáp Phó Giám đốc
3 Nguyễn Văn Sinh Phó Giám đốc
4 Đỗ Văn Kiên Phó Giám đốc
5 Nguyễn Ngọc Toàn Phó Giám đốc
6 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc
7 Đinh Văn Chiến Kế toán trưởng

 CÔNG ĐOÀN 

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch công đoàn
2 Nguyễn Thị Thu Hương Phó Chủ tịch thường trực công đoàn
3 Bùi Thị Bích Thủy Phó Chủ tịch – Trưởng ban tuyên giáo nữ công

ĐOÀN THANH NIÊN

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC DANH
1 Phạm Quốc Cường Bí thư Đoàn Thanh niên
2 Vũ thị Hồng Nhung Phó bí thư đoàn thanh niên
3 Đoàn Đức Vinh Phó bí thư đoàn thanh niên