CNCB CÔNG TY THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 60 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH ( 30/10/1963 – 30/10/2023)

MEDIA CENTER

Liên hệ

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn – Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

SĐT: (84)0203 3862 337

FAX: 0203 3863 945