Hội nghị người lao động Công trường Khai thác 1 – Công ty cổ phần thàn Cao Sơn – TKV năm 2022

15-12-2022 10:05

 1,159 lượt xem

 1,159 lượt xem

Công trường Khai thác 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 9792/KHLT-TCS-GĐ-CĐ giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty ngày 30/11/2022 Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 cùng với Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sáng ngày 11/12/2022, Công trường Khai thác 1 Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV  đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Tham dự tại Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó bí thư Đảng bộ – Giám đốc Công ty đại diện lãnh đạo Công ty, cùng 50 người lao động tiêu biểu được tín nhiệm bầu từ các tổ sản xuất đại diện cho 111 người lao động đơn vị.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, đề ra phương hướng năm 2023. Trong đó, năm 2022 mặc dù công trường còn gặp nhiều khó khăn; song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Công ty và tạo điều kiện của các phòng ban và đơn vị. Tập thể CB CNLĐ công trường Khai thác 1 đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022: Bóc xúc đất đá và Than nguyên khai thực hiện được 21.128. 972 m3/19.481.289 m3 đạt 108,5% so với kế hoạch Công ty giao, thu nhập bình quân người lao động 14.360.000 đồng/người/tháng đạt 158,2% so với kế hoạch năm 2022 (9.078.000/ng/th).

Đồng thời đã đánh giá, phân tích nguyên nhân thiếu sót, tồn tại đề ra những biện pháp khắc phục; bàn các biện pháp quản lý lao động, sử dụng thiết bị, công nghệ, tổ chức phân công lao động, nâng cao năng suất chất lượng, sáng kiến, tiết kiệm vật tư, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; bàn việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật, AT-VSLĐ, kiểm điểm sâu sắc, làm rõ nguyên nhân chủ quan vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, công tác quản lý đồng thời đề ra các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động; biện pháp quản lý lao động, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, kèm cặp nâng cao tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, các đại biểu tại hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị đề xuất  phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất của công trường năm 2023 và đề xuất các kiến nghị đối với Công ty. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý đối với các chức danh quản đốc, phó quản đốc, đồng thời bầu đại biểu đi dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2023. Hội nghị người lao động năm 2023 và Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công trường Khai thác 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó bí thư Đảng bộ – Giám đốc Công ty dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Công Kiên – Bí thư chi bộ – Quản đốc CT Khai thác 1 đồng chủ trì Hội nghị

Đồng chí Hòa Ngọc Giang – Chủ tịch Công đoàn bộ phận CT Khai thác 1 đồng chủ trì Hội nghị

Truyền thông Văn phòng

 1,160 lượt xem,  2