Thông báo 5943/TCS-KTKT phát hành HSMCC Gói cung cấp số 01 – KTKT 2024: Đánh giá, kiểm toán ổn định và các giải pháp tăng cường ổn định bờ mỏ, bãi thải theo kế hoạch khai thác năm 2024

28-06-2024 03:15

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading