CÔNG TY CP THAN CAO SƠN – TKV TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG ” THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AT-VSLĐ VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022

12-05-2022 02:13

 106 lượt xem

 106 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2759/KHLT-GĐ-CĐ ngày 13 tháng 4 năm 2022 giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty “ V/v  tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng công nhân năm 2022”.  Sáng ngày 03/5/2022 tại mặt bằng bến xe công nhân mức + 76 khai trường Cao Sơn. Công ty Cổ phần than Cao Sơn tổ chức Lễ phát động  Tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng công nhân năm 2022 với chủ đề : Tháng hành động về AT-VSLĐ: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19”; Tháng công nhân “ Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Với mục đích phát động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ; thực hiện có hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật AT-VSLĐ; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình đánh giá nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ; hạn chế tai nạ sự cố, bệnh nghề nghiệp ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 5, quý II năm 2022 với phương châm “ An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”.

Thời gian phát động: Phát động thi đua từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động đồng chí Mai Huy Giáp – Phó Giám đốc Công ty – Phó ban chỉ đạo đã đưa ra 5 nội dung trọng tâm để thực hiện tốt mục đích yêu cầu của chủ đề trên.

Cũng tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch CĐ – Phó giám đốc Công ty thay mặt tổ chức công đoàn đã lên phát động tháng công nhân với chủ đề “ Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” .

Tại buổi lễ trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo công ty, các tổ chức chính trị cùng 400 CNLĐ đại diện cho gần 3.500 người lao động trong Công ty, các đồng chí quản đốc các công trường, phân xưởng đã thực hiện ký cam kết thi đua hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng công nhân năm 2022.

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động.


 107 lượt xem,  6 

Trả lời