Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh)”

07-11-2023 10:04

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading