Thông báo số 1782/TCS-TĐ phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu 01-TĐ 2024 lập PA kỹ thuật- dự toán thành lập lưới khống chế quan trắc dịch động năm 2024 của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

26-02-2024 03:35

Loading

Loading

Nội dung thôgn báo xem tại đây

Loading