Thông báo KQLCNCC Gói cung cấp số 07-MT: Xử lý củng cố nền sân bãi, xưởng sửa chữa thiết bị chống dột bụi, chống ô nhiễm môi trường khu vực PXVT9, PXVT7

05-10-2023 02:51

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading