Thông báo KQLCNCC Gói cung cấp số 05-MT: Củng cố hệ thống mương thu nước và sửa chữa nền sân bãi sửa chữa thiết bị, chống dột bụi, chống lầy lội, chống ô nhiễm môi trường khu vực Phân xưởng vận tải 1

27-09-2023 04:23

Loading

Loading

Nội dung Thông báo xem tại đây

Loading