Phân xưởng Trạm mạng giữ vững an toàn trong sản xuất tháng 8 năm 2023.

15-09-2023 07:14

Loading

Loading

Với đặc thù nhiệm vụ của phân xưởng Trạm mạng là: Thi công trồng cột kéo dây, chuyển tủ điện phục vụ hệ thống cấp điện cho máy xúc điện, máy khoan điện; Cung cấp cho hệ thống sàng tuyển và chế biến than; hệ thống bơm moong…; Sản xuất và cung cấp nước lọc tinh khiết cho toàn thể CNLĐ trong Công ty.

Tháng 8 vừa qua để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phân xưởng Trạm mạng đã thực hiện trồng mới 511 cột điện và thu hồi 349 cột. Đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch tháng 8 và giữ vững công tác an toàn trong quá trình thi công các tuyến đường cáp điện, đảm bảo cung cấp nguồn điện cho các thiết bị máy xúc điện, máy khoan điện sau khi Công ty bấm nút khởi công dự án.

Với kế hoạch chỉ tiêu sản lượng giao tháng 9/2023: 385 cột điện trồng mới và 192 cột điện thu hồi. Cho đến thời điểm 12 ngày đầu tháng 9, phân xưởng đã tổ chức thực hiện trồng 212 cột điện mới và thu hồi 156 cột điện.

Chúc Phân xưởng Trạm mạng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo công tác an toàn góp phần vào việc hoàn thành KHSXKD của Công ty tháng 9 và cả năm 2023.

Một số hình ảnh công nhân Phân xưởng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Loading