Niềm vui trên khai trường tháng 8 tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV

07-09-2023 04:23

Loading

Loading

Mùa thu nắng vàng trên khai trường than Cao Sơn. Lên khai trường Cao Sơn ngày cuối tháng 8 năm 2023. Đâu đâu cũng dấy lên khí thế hăng say thi đua lao động sản xuất của công nhân, cán bộ, trong niềm vui hân hoan khi dự án mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn đi vào hoạt động từ đầu tháng 8. Mỗi người, mỗi vị trí khác nhau nhưng đều có mục tiêu chung là sản xuất phải An toàn và khai thác thật nhiều tấn than, đảm bảo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ngay sau khi Lễ khởi công bấm nút. Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV đã nhanh chóng sắp xếp, củng cố nhân lực, phương tiện khai thác. Theo đó, phần lớn các thiết bị, nhân lực từ khai trường Khe Chàm II được điều chuyển sang khai thác tại khai trường Cao Sơn. Tại đây, các công trường, phân xưởng đều đang phối hợp nhuần nhuyễn, đẩy cao nhịp độ sản xuất. Riêng trong tháng 8 này, nhiều công trường, phân xưởng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất đề ra.

Loading