TRIỂN KHAI CẢI TẠO MẶT BẰNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG VĂN PHÒNG PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 5

06-02-2024 02:10

Loading

Loading

 

Thực hiện Quyết định số 10299/QĐ-TCS-TCLĐ ngày 29/12/2023 của Giám đốc Công ty về việc sáp nhập Phân xưởng Vận tải 13 vào Phân xưởng Vận tải 5 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Để công tác quản lý điều hành và sản xuất được đồng bộ kịp thời. Ngay từ những ngày đầu tháng 01 năm 2024 Ban lãnh đạo mới của đơn vị do đồng chí Hà Tất Thắng Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng đã chỉ đạo, triển khai ngay công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ, sắp xếp bố trí lao động phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trước khi sáp nhập, hai đơn vị quản lý thiết bị thuộc các chủng loại khác nhau nên thời gian đầu còn rất nhiều khó khăn. Ban chi ủy chi bộ và lãnh đạo Phân xưởng đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của cấp trên và gắn kết người lao động trong đơn vị. Chủ động xây dựng các giải pháp như bố trí người lao động đan xen trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sửa chữa thiết bị để tăng cường cơ hội được học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau sớm nắm bắt được các nội dung công việc để hoàn thành tốt công tác sửa chữa, tăng hệ số huy động thiết bị kịp thời cho sản xuất; Thường xuyên tạo điều kiện để người lao động của đơn vị được gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là công nhân thuộc tổ kiểm tu; Quan tâm chăm lo tốt đời sống, tâm lý cho người lao động;

Bên cạnh việc triển khai ngay các biện pháp quản lý, điều hành linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, đơn vị còn chủ động triển khai thực hiện cải tạo chỉnh trang lại khu vực mặt bằng, bãi đỗ xe, khu vực nhà xưởng và văn phòng nơi làm việc cho CB-CNLĐ có nơi làm việc ngăn nắp, khoa học, gọn gàng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý, điều hành cùng với việc áp dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ thông tin nên các khó khăn của đơn vị trong thời gian đầu đã dần được tháo gỡ. Cán bộ và người lao động đã có sự gắn kết chặt chẽ, xây dựng tình đoàn kết của đơn vị. Người lao động trong đơn vị đã ổn định tâm lý và tin tưởng vào sự lãnh đạo của ban lãnh đạo đơn vị.

Kết thúc tháng đầu tiên sau khi sáp nhập, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, cụ thể: thực hiện công tác vận chuyển được 5.618.385 Tkm / kế hoạch  4.113.429 Tkm đạt 137 % . Ca xe thực hiện được: 2192 ca / kế hoạch 1980 ca xe đạt 110 % kế hoạch giao.

 

Loading