Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp số 01-Mt: Xử lý củng cố nền sân bãi, nhà sửa chữa thiết bị chống dột bụi, chống ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường làm việc khu vực CT STTT số 1 theo thông báo số 6218/TB-TCS-ĐM ngày 29/7/2022

29-07-2022 02:09

 631 lượt xem

 631 lượt xem

6218 Thong bao moi chao hang canh tranh goi cung cap 01_MT (1)

 632 lượt xem,  2