Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp số 07-MT: Xử lý củng cố nền sân bãi, xưởng sửa chữa thiết bị chống dột bụi, chống ô nhiễm môi trường khu vực PXVT9, PXVT7 theo thông báo số 6821/TB-TCS-ĐM ngày 13/9/2023

13-09-2023 02:27

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading