Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác than bằng phương pháp lộ thiên tại các vỉa than 14-5:13-1 mỏ than Co Sơn thuộc phường Mông Dương Cẩm Phả Quảng Ninh

20-05-2023 07:50

Loading

Loading

Nội dung kết quả xem tại đây

Loading