Thông báo 5510/TCS-TĐ Kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp 02 – TĐ 2024: Thi công Thành lập lưới khống chế, quan trắc dịch động tai Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV năm 2024.

19-06-2024 02:53

Loading

Loading

Nội dung thông báo xem tại đây

Loading