TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

27-05-2022 08:45

 2,127 lượt xem

 2,127 lượt xem

Ngày 20/5/2022, tại Hội trường, Công đoàn Công ty Cổ phần than Cao Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2022  với số lượng triệu tập 213 học viên đang đảm nhiệm chức vụ là UV Ban nữ công Công đoàn Công ty; BCH và tổ trưởng Công đoàn của các Công đoàn bộ phận.

Quá trình tập huấn, đồng chí Đỗ Văn Khánh, báo cáo viên của Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã truyền giảng các nội dung: Quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Các Quyết định, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn và các nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT, BHTN,…

Tìm hiểu những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 có liên quan người lao động, như: hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, tuổi nghỉ hưu,… và các nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc…

Ngoài ra, báo cáo viên cũng làm sáng tỏ những vấn đề mà học viên quan tâm, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại cơ sở để học viên tích lũy thêm kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn.

Sau khi được tập huấn, mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên tốt nhất ở cở sở, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động công đoàn ở đơn vị mình công tác, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Từ đó nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022.

 

Đồng chí Đỗ Văn Khánh báo cáo viên của Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tại buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022

Truyền thông văn phòng

 2,128 lượt xem,  2