Phát hành hồ sơ yêu cầu gói thầu số 01 TĐ-2023 lập phương án kỹ thuật dự toán thành lập lưới khống chế đo vẽ bản đồ địa hình quan trắc dịch động năm 2023

09-03-2023 09:57

 1,487 lượt xem

 1,487 lượt xem

Nội dung HSYC xem tại đây

 1,488 lượt xem,  18