Phân xưởng Vận tải 9 triển khai kế hoạch tháng cao điểm về AT-VSLĐ

27-07-2022 11:08

 847 lượt xem

 847 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 273/CĐTKV ngày 20/6/2022 của công đoàn TKV về việc phát động tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ tháng 7 năm 2022. Thiết thực chào mừng 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2022. Chào mừng 2 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần than Cao Sơn -TKV. Bám sát chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn công ty, PXVT9 đã lên kế hoạch cụ thể với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm nội quy, quy trình quy phạm an toàn và nội dung tự chủ an toàn. Với nhiệm vụ được giao vận chuyển than đất trên khai trường trong 3 ca, vì vậy xác định công tác an toàn vệ sinh lao động là mục tiêu số 1 trong sản xuất.

Đơn vị đã tổ chức cho CNVLĐ, tổ sản xuất đăng kí hưởng ứng tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCC tại đơn vị. Lãnh đạo cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn phối hợp cùng Đoàn thanh niên xây dựng triển khai các phương án tuyên truyền một cách nghiêm túc và hiệu quả trong từng ca sản xuất, tới từng người lao động trong đơn vị bằng nhiều hình thức trực quan như panô, áp phích gắn treo tại nhà xưởng, nơi làm việc. Nhắc nhở, cảnh báo về các nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn tại các vị trí hoạt động sản xuất ngoài khai trường, khi vào xưởng sửa chữa, các yếu tố khách quan và chủ quan để người lao động có được phương án phòng tránh. Liên tục rút kinh nghiệm về các sự cố kĩ thuật thiết bị trong các ca, các vụ tai nạn lao động trong công ty và tập đoàn.

Tăng cường phát huy vai trò của mạng lưới AT-VSV đơn vị, duy trì hoạt động trong các ca, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người lao động chấp hành tốt các phương tiện bảo hộ lao động đã được cấp phát, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn, sổ kiến nghị được cập nhật liên tục trong các ca, báo cáo lãnh đạo đơn vị đối với những trường hợp nghiêm trọng cần xử lý ngay. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của AT-VSV trong công tác đảm bảo AT sản xuất.

Tổ chức chuyên môn và bộ phận kĩ thuật thường xuyên theo dõi kiểm tra tình trạng kĩ thuật các xe đang hoạt động, bảo dưỡng phục hồi, thay thế các chi tiết, vật tư thiết bị. Đảm bảo đủ điều kiện ra sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất “ thiết bị tốt – sản lượng tốt – thu nhập cao” phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2022.

Định kỳ tổ chức rà soát hệ thống điện, hệ thống PCCC tại đơn vị và các đầu xe, các kho vật tư, phế liệu để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Bổ sung nội quy, quy định  PCCC. Đặt ra các kịch bản khi xảy ra sự cố và các phương án xử lý kịp thời trong công tác PCCC – CHCN phòng chống mưa bão.

Tổ chức Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình phát quang các bờ bụi, đường đi, khơi thông cống rãnh để chuẩn bị cho mùa mưa bão, đăng kí danh sách thành viên tổ đội phản ứng nhanh. Đồng thời tham gia cùng quản lý các thiết bị xe máy đã đăng kí với tổ chức chuyên môn từ đầu năm.

Thực chất việc thi đua thực hiện ATVSLĐ không chỉ ở tháng cao điểm mà diễn ra thường xuyên, liên tục. Các hoạt động hướng vào mục tiêu  thi đua chung của Công ty: An toàn –  Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả.

Tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đơn vị quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng. Góp phần vào sự phát triển của đơn vị cũng như toàn công ty trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Phân xưởng vận tải 9

 848 lượt xem,  4