Kỷ niệm 02 năm ngày thành lập công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV

06-08-2022 09:04

 4,137 lượt xem

 4,137 lượt xem

Công ty CP than Cao Sơn – TKV được hợp nhất từ Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin từ ngày 5/8/2020 theo Đề án tái cơ cấu nghành than đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, đến hôm nay vừa 2 năm (05/8/2020-05/8/2022).

Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV hiện nay là đơn vị lớn nhất tập đoàn có diện tích thuê đất là 1.168 ha, với sản lượng kế hoạch năm 2022 : Than khai thác 6,78 triệu tấn/năm; Than tiêu thụ 6,647 triệu tấn/năm; Đất đá bốc xúc 64,1 triệu m3/năm. Lao động hiện nay của Cty là 3459 người.

Sau khi hợp nhất Công ty đã tập trung ổn định công tác tổ chức, công tác cán bộ, thành lập lại các cơ sở đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, sắp xếp các phòng ban, công trường phân xưởng, ổn định tư tưởng đối với CBCNVC người lao động. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Cty đang theo mô hình mẫu của TKV với 14 phòng ban, 22 công trường phân xưởng. Cty đã tập trung xây dựng các quy chế, quy định để công tác quản lý và hoạt động sản xuất đi vào ổn định. Quá trình tổ chức và điều hành sản xuất theo nguyên tắc: Chắt lọc, sử dụng cách làm hay hiệu quả, đúng pháp luật, tận dụng cơ sở hạ tầng dùng chung, tận dụng bãi thải dùng chung để rút ngắn cung độ, tiết kiệm chi phí, điều chuyển, bố trí máy móc thiết bị giữa các khai trường để phát huy tối đa năng xuất thiết bị, tạo mọi điều kiện để người lao động đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng trong việc tái cơ cấu, hợp nhất giữa hai Công ty.

Là Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa hai Cty, tuy nhiên giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn: nước moong dâng cao sau mùa mưa, diện đổ thải hạn hẹp, việc giải phóng mặt bằng để mở rộng sx, mở rộng khu vực đổ thải gặp rất nhiều phức tạp. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng tâm của người thợ mỏ, CBCNVC người lao động Công ty CP than Cao Sơn quyết vượt qua và hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu mà tập đoàn TKV giao; đảm bảo lợi nhuận, việc làm của người lao động, tiết kiệm chi phí, phấn đấu thu nhập, tiền lương của người lao động đạt bình quân trên 12 trđ/ng/thg.

Để động viên người lao động trong công ty thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III và cả năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày hợp nhất Công ty (05/8/2020 – 05/8/2022).

Công ty ban hành quy định:

1. Hỗ trợ cho người lao động là công nhân, cán bộ trong Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao tính thời điểm 30/6/2022. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. Nguồn tiền hỗ trợ : Hạch toán và quỹ phúc lợi của Công ty.

2. Thưởng khuyến khích Người lao động luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao thời điểm 30/6/2022 Mức thưởng: 1.500.000 đồng/người. Nguồn thanh toán : Hạch toán vào quỹ khen thưởng của Công ty.

3. Tổ chức giải bóng đá Nam Công ty đấu chung kết đúng ngày kỷ niệm thành lập Công ty và tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa đội Khối phòng ban và Khối sản xuất.

Nhân dip kỷ niệm 2 năm ngày thành lập lập Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV. Công ty tổ chức gặp mặt các bậc tiền bối nguyên là lãnh đạo 2 Công ty: Công ty Cổ phần than Cao Sơn -Vinacomin và Công ty cổ phần Tây nam Đá mài – Vinacomin.

Cùng ngày Công ty đón nhận sự quan tâm chia sẻ, động viên, khích lệ chúc mừng của các cơ quan, ban ngành các đơn vị đã đến chung vui, chúc mừng Công ty. Cán bộ, NLĐ Công ty trân trọng cảm ơn và cùng đồng lòng đoàn kết với khẩu hiệu ” Kỷ luật và đồng tâm ” của người thợ mỏ sẽ quyết tâm xây dựng hình ảnh Công ty ty, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh nhân dịp kỷ niệm 02 năm ngày thành lập Công ty ( 05/8/2020 – 05/8/2022).

Đoàn nguyên cán bộ lãnh đạo hai Công ty chụp ảnh tại văn phòng Công ty nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV

     Các đơn vị đến chúc mừng tại ngày kỷ niệm thành lập Công ty.

Trận chung kết bóng đá nam năm 2022 đúng ngày thành lập Công ty.

Đội giành cúp vô địch tại giải bóng đá nam năm 2022

Nguồn: Tuyên giáo Than Cao Sơn.

 4,138 lượt xem,  6