Hội nghị nghiệm thu tháng 11, sơ kết công tác SXKD thực hiện 13 ngày tháng 12 năm 2022.

16-12-2022 01:58

 2,271 lượt xem

 2,271 lượt xem

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, Giám đốc Công ty đã chủ trì hội nghị Nghiệm thu sản phẩm tháng 11, sơ kết công tác SXKD thực hiện sản lượng 13 ngày tháng 12 năm 2022. Tham gia dự họp có đại diện Đảng ủy, HĐQT, BKS, Công đoàn, các Phó giám đốc, KTTr và Thủ trưởng các đơn vị. Hội nghị đã nghe Phòng Trắc địa – Địa chất báo cáo số liệu nghiệm thu tháng 11; Phòng ĐKSX thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX chủ yếu 13 ngày đầu tháng 12 và nghe phòng Kế hoạch và QTCP báo cáo tình hình thực hiện công tác quản trị chi phí tháng 11, dự kiến tháng 12 và cả năm của các đơn vị công trường, phân xưởng. Sau khi nghe báo cáo của các phòng và nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Giám đốc Công ty đã có các kết luận, nội dung như sau:

Tháng 11, sản lượng của các đơn vị cũng như toàn Công ty đạt kế hoạch Công ty đã điều chỉnh, trong đó, phần sản lượng chủ yếu là của Công ty tự làm đạt mức xấp xỉ kế hoạch, các đơn vị thuê ngoài dừng thực hiện sản lượng từ ngày 09/11/2022.

Sau 11 tháng, tình hình thực hiện sản lượng than khai thác và tiêu thụ đạt và vượt kế hoạch điều chỉnh (Công ty đã báo cáo TKV) và cao hơn cùng kỳ năm 2021. Các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành trong điều kiện thi công mùa khô nhằm kéo giảm bội chi, bù đắp chi phí các tháng mùa mưa năm 2022. Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu, giải thể PXVT11, điều chuyển thiết bị, sắp xếp nhân lực, lao động sau giải thể được thực hiện theo đúng chủ trương, đảm bảo SX ổn định. Công tác điều hành, điều chuyển thiết bị, nhân lực thi công từ khai trường Cao Sơn tập trung cho khai trường Khe Chàm II được tiến hành linh hoạt, đảm bảo SX ổn định, an toàn, giữ vững mục tiêu ANTT toàn Công ty.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng 13 ngày đầu tháng 12 đạt yêu cầu KH, công tác bơm thoát nước, tháo khô đáy mỏ, bốc xúc bùn moong khu Khe Chàm II đạt tiến độ yêu cầu.

Về nhiệm vụ, giải pháp triển khai điều hành những ngày còn lại tháng 12 năm 2022. Giám đốc Công ty có kết luận chỉ đạo điều hành như sau:

– Sản lượng toàn Công ty những ngày cuối tháng 12 không còn nhiều, vì vậy mục tiêu giữ vững an toàn sản xuất, đảm bảo ANTT vẫn phải được tăng cường để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo mục tiêu hiệu quả SXKD năm 2022.

– Tập trung cao độ cho công tác tháo khô đáy moong khe Chàm II, xúc dọn bùn moong, thực hiện kế hoạch hạ moong theo tiến độ, kết thúc đáy moong trước mùa mưa 2023.

-Trong điều kiện giãn, giảm sản lượng, các đơn vị bố trí đủ việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Chủ động phối hợp điều hành, điều tiết sản xuất hợp lý, bố trí sắp xếp thiết bị hoạt động phù hợp, tập trung sửa chữa thiết bị ngay trong những ngày cuối tháng 12. Thực hiện điều hành, điều chuyển các thiết bị hoạt động linh hoạt giữa hai khu khai trường. Các phòng KTVT, Vật tư thực hiện kế hoạch thanh lý, niêm cất thiết bị cũ, lập phương án tổ chức công tác niêm cất chu đáo, bảo vệ tài sản Công ty.

– Các đơn vị Công trường, Phân xưởng tăng cường quản lý các mặt, khẩn trương thực hiện công tác quản trị và quyết toán chi phí năm 2022 theo định hướng của Giám đốc Công ty đã chỉ đạo.

– Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để triển khai KH SXKD năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm kế hoạch. Các phòng, các bộ phận tiếp tục nỗ lực cùng lãnh đạo Công ty tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục của các dự án để Công ty duy trì SXKD ổn định. Theo đó, hoàn thiện thủ tục gia hạn Giấy phép KTKS số 2805/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn (giai đoạn 2) kết hợp với việc điều chỉnh công suất năm thứ nhất của Dự án này đảm bảo đủ nguồn tài nguyên than, duy trì sản lượng kế hoạch TKV giao năm 2023.

– Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, thông tin đến người lao động tại tất cả các đơn vị phòng, công trường, phân xưởng, về việc Công ty sẽ thực hiện đủ việc làm, đảm bảo thu nhập, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện vật chất (tiền lương, tiền thưởng, quà tặng) và dành sự quan tâm tốt nhất cho người lao động để vui xuân, đón tết nguyên đán Quý Mão vui tươi, phấn khởi tạo xung lực mới cho KH SXKD năm 2023.

Năm kế hoạch 2022 sắp kết thúc với những kết quả SXKD rất khả quan, Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cả năm với mục tiêu “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”; thay mặt tập thể Ban lãnh đạo điều hành, Giám đốc Công ty trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể những người lao động công ty, HĐQT, BCH Đảng ủy và các tổ chức chính trị – xã hội trong công ty đã đoàn kết, phấn đấu không ngừng trong năm 2022 để Công ty có những kết quả SXKD tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Nguồn: Thư ký Công ty Phạm Phú Mỹ ; Hình ảnh: Bùi Công Minh

 2,272 lượt xem,  2