Đoàn thanh niên Than Cao Sơn tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023

08-06-2023 12:09

Loading

Loading

ĐTN Công ty cổ phần than Cao Sơn TKV đã triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 theo kế hoạch số 249 của BTV đoàn than Quảng Ninh, với mục tiêu chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023). Chiến dịch tập trung vào việc triển khai các công trình, phần việc, hoạt động xung kích tình nguyện, văn hoá thể thao và phối hợp tham gia các công trình an sinh xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, các chi đoàn trong Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên công nhân mới, trau dồi kinh nghiệm để tăng cường tinh thần đoàn kết và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 được tổ chức rộng khắp trong toàn đoàn, có hiệu quả, an toàn và bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của đơn vị trong công ty. Các hoạt động tình nguyện được chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức tổ chức, chú trọng phát huy thế mạnh từng đối tượng ĐVTN và từng đơn vị. Đây là một hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh . Công ty cổ phần than Cao Sơn TKV đã phối hợp tham gia triển khai các công trình an sinh xã hội tại địa phương, tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên công nhân mới, trau dồi kinh nghiệm nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương mà còn tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được tổ chức rộng khắp trong toàn đoàn, phối hợp với các đơn vị tham gia triển khai các công trình an sinh xã hội tại địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các hoạt động này được chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức tổ chức, chú trọng phát huy thế mạnh tới từng đối tượng ĐVTN và từng đơn vị.

ĐTN Công ty cổ phần than Cao Sơn TKV hy vọng rằng chiến dịch sẽ đạt được thành công và mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị và cho Công ty nói riêng và nhân dân đị phương nói chung. Đồng thời, đây cũng là dịp để các ĐVTN trong Công ty cảm nhận được tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và sự tự hào về nơi mình đang sinh sống và làm việc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 đã góp phần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, tăng cường tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng trong công ty. Việc phối hợp tham gia các công trình an sinh xã hội tại địa phương cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của ĐVTN đối với cộng đồng và xã hội. Đây là một sự đóng góp ý nghĩa của công ty cho sự phát triển bền vững của địa phương .Trong tương lai, công ty cổ phần than Cao Sơn TKV sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các ĐVTN để góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu mạnh và đáp ứng được các yêu cầu của cuộc sống hiện đại góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và phát triển SXKD.

Một số hình ảnh tại chiến dịch mùa hề xanh của ĐTN Công ty năm 2023.

Truyền thông Văn phòng

Loading