Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị NLĐ Công ty năm 2023

29-12-2022 03:54

 11,063 lượt xem

 11,063 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 9792/KHLT-GĐ-CĐ ngày 30/11/2022 giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV, ngày 28/12/2022 công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Dự chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh và các đồng chí đại diện Công Đoàn, Ban kiểm soát, Ban sản xuất điều hành của TKV.

Về phía Công ty có đồng chí Vũ Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Văn Khẩn- Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Sinh –  Chủ tịch Công đoàn – Phó giám đốc công ty; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐQT, BGĐ, BKS, các đồng chí đại diện cho các tổ chức chính trị trong công ty cùng 135 đồng chí được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng ban công trường phân xưởng và đặc biệt còn có sự hiện diện hơn 40 công nhân tiêu biểu được tuyên dương cũng về dự hội nghị.

Thay mặt Công ty Đồng chí Phạm Quốc Việt Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trả lời các ý kiến đã được tập hợp tại Hội nghị người lao động cấp công trường phân xưởng và đề ra các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất thu nhập tiền lương, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các đồng chí cán bộ quản lý cấp công ty với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đa số cán bộ quản lý đều đạt số phiếu tín nhiệm cao từ 89 đến 97%; Hội nghị đã bầu đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của đông đảo CBCNV dự Hội nghị Người lao động cấp TKV; Bầu Ban thanh tra nhân dân cấp công ty năm 2023 và Tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho 3.375 CBCNV và người lao động Công ty. Bằng khen của Chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 21 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020- 2021: trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019 – 2021; Tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các 5 cá nhân đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Trao tặng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”: Tặng cờ của Tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản việt nam cho 12 Tổ xe, máy đạt năng suất cao, năng suất dẫn đầu TKV năm 2021. Tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho 3.375 CBCNV và người lao động Công ty trong năm 2022 với tổng số tiền thưởng các đơn vị hoàn thành, HTXS năm 2022: 1.105.000.000đ; 22 Tổ xuất sắc năm với tổng số tiền 400.000.000 đ; 26 cá nhân với tổng số tiền  52.000.000 đ.

Năm 2022, đối với Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV là một năm khó khăn và, thuận lợi đan xen thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV Công ty cơ bản mọi việc đã được giải quyết, tháo gỡ, sản xuất đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn với lợi nhuận trước thuế đạt vượt kế hoạch pháp lệnh, tiền lương bình quân đạt 13 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó tại hội nghị đồng chí Giám đốc Công ty cũng đã chỉ ra hạn chế cần khắc phục, từ đó xác định những giải pháp cụ thể để tiếp tục vượt qua thử thách, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Để đạt được mục tiêu đề ra Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ban, ngành… cùng với sự đoàn kết kỷ luật đồng tâm, CBCNLĐ công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của TKV, của Tỉnh QN./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó bí thư Đảng ủy  – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch CĐ – Phó giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 11,064 lượt xem,  6