Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV tổ chức lớp huấn luyện mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội cấp cứu mỏ bán chuyên và Lực lượng sơ cấp cứu năm 2023.

21-03-2023 08:26

Loading

Loading

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Qui chuẩn Việt Nam số 04:2009/BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009 về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên và Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/6/2016 về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động.

Từ ngày 14/3 – 15/3/2023 Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV đã tổ chức 02 lớp huấn luyện cho 278 CBCNVLĐ được Giám đốc Công ty ký quyết định công nhận là An toàn vệ sinh viên, đội cấp cứu mỏ bán chuyên và thành viên Lực lượng sơ cấp cứu của Công ty năm 2023;

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe giảng viên là các đồng chí có kinh nghiệm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức liên quan trực tiếp đến công việc đang đảm nhiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Giảng viên trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp thuộc Bộ Công Thương; Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung úy Phí Văn Tuyển; Ban thường vụ Công đoàn Công ty cùng các đồng chí là bác sĩ, y táTrạm y tế phòng TCLĐ Công ty lên lớp tập huấn.

Cũng tại lớp các học viên được tiếp thu các nội dung cụ thể: Chức năng, nhiệm vụ và phương pháp hoạt động của An toàn vệ sinh viên; quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác AT-VSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Kế hoạch giải quyết sự cố và các tình huống giả định; Nhận thức về phòng chống cháy nổ và kỹ thuật thực hành sử dụng phương tiện chữa các đám cháy phát sinh; Kỹ năng sơ cứu nạn nhân bị điện giật, bỏng, đuối nước; kỹ thuật cố định gãy xương, hồi sinh tim phổi và băng bó vết thương; phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn;

Sau thời gian tập huấn, các học viên đã được làm bài thu hoạch. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Việc tổ chức lớp tập huấn với các đối tượng là An toàn vệ sinh viên, đội cấp cứu mỏ bán chuyên và thành viên Lực lượng sơ cấp cứu hàng năm đã giúp cho Công ty giảm thiểu được nhiều rủi ro trong quá trình người lao động tham gia vào dây truyền sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Giảng viên trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp thuộc Bộ Công Thương

Trung úy Phí Văn Tuyển – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH

Văn phòng Công ty

Loading