Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV Tổ chức “ Lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng công nhân” Năm 2023

05-05-2023 04:30

Loading

Loading

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của các ngành, các cấp về việc lấy tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân.

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-CĐ ngày 21/3/2023 của Công đoàn Công ty về phát động tháng 5 “Tháng công nhân và tháng hành động AT-VSLĐ” năm 2023.

Sáng ngày 05/5/2023 tại mặt bằng + 155, khu vực khai trường Khe Chàm 2 – Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV tổ chức lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng công nhân năm 2023.

Tới dự buổi lễ phát động có các đồng chí Vũ Trọng Tuấn – Bí thư đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phạm Quốc Việt – Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, các đồng chí quản đốc công trường phân xưởng; đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch công đoàn Công ty cùng các đồng chí chủ tịch các công đoàn bộ phận, Đồng chí Phạm Quốc Cường – Bí thư Đoàn thanh niên, Đồng chí Trần Phương Nam, đại diện Hội đồng Quản trị và đặc biệt sự có mặt của hơn 200 công nhân lao động đại diện cho người lao động các đơn vị về dự lễ phát động.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. với mục đích thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng sức khỏe của người lao động.

Cùng với đó, Công ty tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại; giảm ô nhiễm môi trường; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với phương châm “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ phát động tháng công nhân.

 

Loading