Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV tổ chức huấn luyện an toàn cho NLĐ các đơn vị cung ứng vật tư trên khai trường than Cao Sơn

07-09-2023 04:31

Loading

Loading

Để đảm bảo công tác “ Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho các đơn vị thuê ngoài” ban hành kèm theo quyết định số 1816/QĐ-TCS-KTAT ngày 15/3/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

Sáng ngày 06/9/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV. Phòng kỹ thuật an toàn đã tổ chức huấn luyện an toàn cho công nhân các đơn vị cung ứng vật tư trong khu vực khai trường mỏ than Cao Sơn.

Với hình thức đổi mới trong phương pháp huấn luyện đã giúp cho người lao động tham gia lớp tập huấn trang bị thêm những kiến thức, nâng cao hiểu biết về công tác – an toàn vệ sinh lao động nhằm hạn chế thấp nhất những tiềm ẩn rủi ro trong quá trình đi lại, làm việc, cung ứng vật tư, hàng hóa trong khu vực khai trường Công ty.

Một số hình ảnh tại lớp huấn luyện.

Loading