Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV Chăm lo sức khỏe người lao động làm việc dưới thời tiết nắng nóng năm 2023.

14-05-2023 04:45

Loading

Loading

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động nhằm phòng ngừa các nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe người lao động do thời tiết nắng nóng gây ra như: mất nước, mất khoáng, say nắng…

Ngày 26/4/2023 Giám đốc và Công đoàn Công ty đã ban hành nghị quyết liên tịch số 3022/NQLT-TCS-GĐ-CĐ về việc cấp nước khoáng giải nhiệt cho người lao động.

Công ty đã kiểm tra, khảo sát điều kiện làm việc, sức khỏe, tâm lý của người lao động thường xuyên làm việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường nắng nóng. Trong dịp nắng nóng kéo dài Công ty sẽ cấp cho người lao động đang công tác tại 21 đơn vị công trường, phân xưởng và người lao động các phòng thường xuyên làm việc trên khu vực khai trường với số lượng 01 chai Nước khoáng mặn Quang Hanh 500ml/01 người/ca làm việc thực tế. Đợt cấp phát này diễn ra từ ngày 15/5/2023 đến khi hết ngày 30/9/2023. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi các hoạt động tại Công ty nhân dịp phát động tháng công công nhân tháng AT-VSLĐ năm 2023.

Với sự quan tâm thiết thực, kịp thời của lãnh đạo công ty đã động viên, khích lệ người lao động vượt qua những khó khăn, vất vả trong những ngày nắng nóng. Đó chính là những liều thuốc tinh thần, tạo động lực cho công nhân lao động làm việc, cống hiến tốt hơn để đảm bảo yêu cầu sản xuất của đơn vị.

Hình ảnh đồng chí Hoàng Thành Long – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty tham gia cùng Lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch CĐ bộ phận trao nước khoáng đến nơi người lao động đang làm việc trên khai trường.

Truyền thông Văn phòng

Loading