CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

17-06-2022 01:54

 1,471 lượt xem

 1,471 lượt xem

Thực hiện KH số 73 – KH/ĐU ngày 20/3/2022 của ban thường vụ Đảng ủy Công ty về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; hướng dẫn số 84-HD/ĐU ngày 25/4/2022 của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 02/6/2022 chi bộ Cơ khí cầu đường 1 được Đảng Bộ Công ty lựa chọn là chi bộ đại hội điểm. Từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2022 Đảng bộ Công ty chỉ đạo 36 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, tại đại hội các chi bộ đã bầu ra được ban chi ủy chi bộ, phó bí thư và bí thư theo đúng nguyên tắc, đúng điều lệ, đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Chúc mừng thành công đại hội các chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 1

CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

CHI BỘ VĂN PHÒNG

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 1

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 5

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 6

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 4

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 3

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA 3

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA 2

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA 1

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

CHI BỘ PHÒNG KCS & TIÊU THỤ

CHI BỘ PHÒNG TRẮC ĐỊA – ĐỊA CHẤT

CHI BỘ PHÒNG KỸ THUẬT KHAI THÁC

CHI BỘ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN SẢN XUẤT

CHI BỘ PHÒNG CƠĐIỆN

CHI BỘ PHÒNG KỸ THUẬT VẬNTẢI

CHI BỘ PHÒNG VẬT TƯ

CHI BỘ PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN

CHI BỘ PHÒNG ĐẦU TƯ – MÔI TRƯỜNG

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 13

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 12

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 11

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 9

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI 7

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG KHAITHÁC 2

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG SÀNG TUYỂN TIÊU THỤ 1

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG SÀNG TUYỂN TIÊU THỤ 2

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC 3

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC 1

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 2

CHI BỘ CÔNG TRƯỜNG KHOAN

 

 

 1,472 lượt xem,  2