07-05-2024 04:42

Loading

Loading

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AT-VSLĐ VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-CĐTKV ngày 14/3/2024 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Nghị quyết liên tịch số 2731/KHLT -TCS-GĐ-CĐ ngày 26/3/2024 giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty về việc phát động tháng AT – VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

Trong 02 ngày, mùng 06 và 07 tháng 5 năm 2024, Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động về AT -VSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 từ cấp Công ty và tất cả các công trường, phân xưởng tại các Văn phòng điều hành sản xuất và Văn phòng các đơn vị.

                                                           Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 

                                                                         Quản đốc các đơn vị ký cam kết thi đua với lãnh đạo Công ty
                                                                                         Lễ phát động tại Phân xưởng Trạm Mạng

 

                                                                                                        Công trường Cơ khí cầu đường số 1

Tháng hành động về AT -VSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 diễn ra từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024 với chủ đề ” Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc” và “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”. Qua đó, phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024.

 

 

 

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã tặng quà cho 05 tập thể, 25 tổ xe máy, tổ sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I năm 2024 và 30 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty với tổng số tiền là 83.000.000 đồng.

 

Loading