Tập thể Phòng KCS – Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV hưởng ứng thi đua Quý IV năm 2023

11-11-2023 05:16

Loading

Loading

Hòa chung không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất của toàn Công ty chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ – truyền thống ngành than (12/11/1936 – 12/11/2023); Tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động phòng KCS đoàn kết đồng lòng, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

Để thực hiện kế hoạch Sản xuất – Tiêu thụ Quý IV năm 2023 trong điều kiện sản xuất khó khăn, thời tiết diễn biễn thất thường. Bộ phận sản xuất, tiêu thụ dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành đẩy mạnh sản xuất, tháo gỡ các khó khăn và có những giải pháp quyết liệt, linh hoạt thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; Cùng với đó, tập thể Phòng KCS chủ động phối hợp với các đơn vị phòng ban công trường phân xưởng, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch phẩm cấp cũng như chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ của Công ty và của Tập đoàn, triển khai các phương án kỹ thuật, bám sát than vỉa, tổ chức xúc chọn lọc than khai thác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chỉ tiêu chất lượng độ tro; đồng thời thực hiện tốt công tác chế biến, sàng tuyển, theo dõi diễn biến nhu cầu tiêu thụ của thị trường để có phương án chế biến sàng tuyển hợp lý; Tích cực chế biến SPNT nhằm tận thu tối đa sản lượng than sạch phục vụ công tác tiêu thụ.

Đến thời điểm hiện nay, công tác sản xuất – tiêu thụ cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

  • Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2023

+ Than NK SX: 242.436/230.000 = 105.41 % KH

+ Than Tiêu thụ: 348.983/300.000 = 116.33 % KH

  • Kết quả thực hiện 09 ngày đầu tháng 11 năm 2023

+ Than NK SX: 63.000/200.000 = 32 % KH

+ Than Tiêu thụ: 116.000/312.000 = 37 % KH

 

Ngoài ra Phòng KCS vẫn tích cực nâng cao công tác tuyên truyền đến toàn thể người lao động thực hiện tốt công tác an toàn, phát huy năng lực, năng động sáng tạo trong công việc, đồng thời triển khai đánh giá tình hình sản xuất và hiệu quả công việc hàng ngày, hàng tuần, đặc biệt là công tác tiêu thụ để kịp thời có những giải pháp tích cực, phương án tối ưu điều chỉnh bổ sung`trong quá trình sàng tuyển, chế biến tiêu thụ để đạt năng suất chất lượng.

Với mục tiêu “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả” tập thể cán bộ công nhân viên người lao động phòng KCS – TT cùng toàn thể người lao động trong Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý IV, năm 2023 góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Than Cao Sơn ngày càng phát triển bền vững./.

Loading