HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA TKV NĂM 2022 – 2023 VÀ VINH DANH THỢ GIỎI XUẤT SẮC CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ 12 NĂM 2023

13-11-2023 02:38

Loading

Loading

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của CB – CNVCLĐ toàn Tập đoàn TKV hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ – Truyền thống ngành than, sáng ngày 11/11/2023 tại cung văn hoá lao động Việt Nhật – thành phố Hạ Long, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của TKV năm 2022-2023 và vinh danh thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn lần thứ 12 năm 2023.

Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV vinh dự được đón nhận các thành tích giành cho Tập thể và cá nhân như sau:

0

  1. 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng các đồng chí : Phạm Quốc Việt – Giám đốc Công ty; Nguyễn Xuân Tình – Thợ điện – PXSC số 1; Nguyễn Đình Khả – Thợ sửa chữa – PXSC số 1; Nguyễn Đức Tước – Thợ sửa chữa – PXSC số 2Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV nhận Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp.01 Bằng khen của UBQLVNN trao tặng đồng chí Trần Mạnh Tùng – Phó Trưởng phòng Trắc địa – Địa

 

05 tổ xe máy được đạt năng suất kỷ lục Tập đoàn năm 2022

28 đồng chí được vinh danh thợ giỏi Tập đoàn năm 2023

Loading